Residència Toy

Qui som

Som una organització social i sanitària de titularitat i gestió privada (Alydal S.L.). El nostre centre funciona com a residència Assistida per a la tercera edat des de l’any 1994 i té una capacitat total de 89 places residencials i 20 de centre de dia amb estades temporals i permanents, amb disponibilitat de places privades i places col·laboradores amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

La nostra experiència ens avala, així com els bons resultats constatats en enquestes internes de satisfacció a usuaris i famílies i les valoracions externes del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

La Residència Toy és un centre obert amb tots els serveis equivalents a una llar on mantenim la vinculació amb l’entorn i prioritzem les preferències individuals de la persona gran.