Residència Toy

Direcció

Oscar Semoventa
Direcció

Direcció

  • Direcció titulada i especialitzada en gestió de residencies.
  • Model de gestió centrat en les persones i famílies.
  • Gestió professional basada en la qualitat del servei i benestar del resident.
  • Gestió participativa amb residents i famílies.
  • Tracte humà i personalitzat a residents i famílies.
  • Alta disponibilitat per a l’atenció i prestació del servei.
  • Metodologia de treball en equip interdisciplinar d’alta competència.
  • Garantia d’atenció integral i carta de drets del resident.
  • Impuls de projectes de cooperació amb institucions polítiques, socials, sanitàries i educatives.